www.brugtebilercity.dk

Vedtaget på Generalforsamling 2. april 2013.

Da KulturVejgaard ikke har kunnet indbringe et tilfredsstillende overskud til etablering af forskellige kulturelle arrangementer, blev det vedtaget, at foreningen ligger i ”dvale”, indtil der opstår ønske / behov og økonomisk mulighed for at etablere div. arrangementer.

Foreningen er dermed ikke nedlagt, men genetableres af den ”gamle” siddende bestyrelse, såfremt ovenstående opstår.

Der vil løbende kunne opstå behov for enkeltarrangementer, som bestyrelsen så vil indgå i.

Ud fra ovenstående blev det ligeledes vedtaget, at medlemskab er kontingentfri, og vil først kunne effektueres efter en generalforsamling.

Med kulturel hilsen
Bestyrelsen