www.brugtebilercity.dk

KulturVejgaard's Vedtægter

Foreningens Navn:KulturVejgaard
Formål:Foreningens primære formål er, at udbrede kunst og kultur i Vejgaard, samt at ”levendegøre” Vejgaard til glæde og oplevelse for aalborgenser-ne, deres gæster og turister.
Udbrede kendskab og forståelse for kunst og kultur, og endvidere styrke den lokale ”folkelighed”.
Medlemmer:Alle kan blive medlem, blot man godkender foreningens formål og ved-tægter.
Generalforsamling:Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af bilagskontrollant
 9. Eventuelt
Bestyrelsen:Bestyrelsen består af min. 7 og max. 9 medlemmer valgt på følgende måde:
 • 1 medlem udpeges af Vejgaard Hallens bestyrelse (udpeges på ulige år)
 • 3-4 medlemmer på ulige år
 • 3-4 medlemmer på lige år

Bestyrelsen konstituerer sig selv
Regnskabsår:Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Kontingent:Besluttes på Generalforsamlingen.
Tegningsret:KulturVejgaard's formand og kasserer tegner foreningen udadtil.
Opløsning:Foreningen opløses ved 2 på hinanden følgende Generalforsamlinger, og i tilfælde af eventuelle aktiver, tilgår disse midler en eller flere kulturinstitutioner/foreninger i Vejgaard.